SMD半屏蔽式功率電感

Power Inductors - SMD Semi-Shielded

Bourns® 半屏蔽 SMD 功率電感相較於非屏蔽電感,可提供更小尺寸和節省成本。

功率電感為穩壓器拓撲中的重要元件。實際上,在汽車、電子產品和 DC-DC 轉換器中調節功率的每個電路都需要一個電感器。 Bourns® 半屏蔽功率電感結合了非屏蔽和屏蔽電感特性,提供二者的優勢,使其適用於專為行動電子設備、電腦、數據存儲設備、可再生能源設備等提供電源管理的 DC-DC 轉換器。與非屏蔽電感器相比,Bourns 半屏蔽 SMD 功率電感器可精省空間並節省成本。

Bourns® 為具有成本效益、符合 AEC-Q200 標準的半屏蔽功率電感專業製造商。Bourns® 功率電感為需要電壓轉換的應用中減少磁芯損耗的重要解決方案。作為半屏蔽功率電感器製造商,Bourns 生產完整的功率電感器產品線,包括電源電感器、SMD 功率電感器、大電流電感器、大功率電感器、表貼式電感器以及其他具電路要求的功率電感。Bourns Inc 功率電感具有寬電感範圍、低 DC 電阻和工業應用所需的高電流值。

Bourns 半屏蔽 SMD 功率電感專為用戶提供額外的電感選擇設計,可彌合屏蔽和非屏蔽功率電感的性能差距。Bourns® SRN 半屏蔽 SMD 功率電感利用磁性環氧樹脂作為屏蔽層,與非屏蔽功率電感相比,可提供有效的磁屏蔽,同時輻射更低。此外,與同等尺寸的屏蔽電感相比,Bourns® 功率電感可節省空間和成本。 Bourns® 半屏蔽功率電感具備小尺寸、寬範圍電感值和高電流處理能力的特點,亦為市場上更加環保的電感器。

功率電感產品衝突礦產資源報告 : CFSI_CMRT4-01

立即線上申請樣品: Request Sample
Series 資料表 產品圖片 尺寸 電感範圍 電流範圍 MDS 工程 工程文件
SRN1060 SRN1060 SRN1060_part 10 x 9.8 x 6 mm 10 - 470 µH 0.8 - 5.4 A SRN1060
Downloads
SRN2010 SRN2010 SRN2010_part 2.0 x 1.6 x 1.0 mm 0.24 - 2.2 µH 1.7 - 4.4 A SRN2010
Downloads
SRN2012 SRN2012 SRN2012_part 2.0 x 1.6 x 1.2 mm 0.24 - 2.2 µH 1.3 - 3.5 A SRN2012
Downloads
SRN2510 SRN2510 SRN2510_part 2.5 x 2.0 x 1.0 mm 0.24 - 2.2 µH 1.5 - 3.1 A SRN2510
Downloads
SRN2512 SRN2512 SRN2512_part 2.5 x 2.0 x 1.2 mm 0.24 - 2.2 µH 2.3 - 4.7 A SRN2512
Downloads
SRN3010 SRN3010 SRN3010_part 3 x 3 x 1 mm 1 - 47 µH 0.35 - 2.3 A SRN3010
Downloads
SRN3015 SRN3015 SRN3015_part 3 x 3 mm 1 - 100 µH 0.29 - 2.35 A SRN3015
Downloads
SRN4012T SRN4012T SRN4012T_part 4.0 x 4.0 x 1.2 mm 0.47 - 22 µH 0.62 - 3.2 A SRN4012T
Downloads
SRN4018 SRN4018 SRN4018_part 4 x 4 x 1.8 mm 0.82 - 330 µH 0.2 - 4 A SRN4018
Downloads
SRN4026 SRN4026 SRN4026_part 4.0 x 4.0 x 2.5 mm 1 - 220 µH 0.2 - 3 A SRN4026
Downloads
SRN5020 SRN5020 SRN5020_part 5 x 5 x 2 mm 1 - 33 µH 0.9 - 3.6 A SRN5020
Downloads
SRN5040 SRN5040 SRN5040_part 5.0 x 5.0 x 4.0 mm 1.5 - 47 µH 0.9 - 3.6 A SRN5040
Downloads
SRN6028 SRN6028 SRN6028_part 6.0 x 6.0 x 2.8 mm 0.9 - 100 µH 0.66 - 4.6 A SRN6028
Downloads
SRN6045 SRN6045 SRN6045_part 6 x 6 mm 1 - 220 µH 0.6 - 4.2 A SRN6045
Downloads
SRN8040 SRN8040 SRN8040_part 8 x 8 mm 0.5 - 100 µH 1 - 10 A SRN8040 (470 - 101)
Downloads
SRN8040TA SRN8040TA
8 x 8 x 3.7 mm 0.5 - 330 µH 0.7 - 12 A SRN8040TA
SRN6045TA SRN6045TA
6 x 6 x 4.2 mm 1 - 220 µH 0.6 - 8 A SRN6045TA
SRN4012TA SRN4012TA
4 x 4 x 1.2 mm 0.47 - 22 µH 0.62 - 3.2 A SRN4012TA
SRN3015TA SRN3015TA
3 x 3 x 1.5 mm 1 - 47 µH 0.4 - 2.2 A SRN3015TA
SRN3012TA SRN3012TA
3 x 3 x 1.2 mm 1 - 22 µH 0.61 - 2 A SRN3012TA
SRN2010TA SRN2010TA
2 x 1.6 x 1 mm 0.47 - 22 µH 0.27 - 2.35 A SRN2010TA
SRN4018TA SRN4018TA
4 x 4 x 1.8 mm 1 - 220 µH 0.3 - 3.7 A SRN4018TA
SRN2009T SRN2009T
2 x 1.6 x 0.95 mm 0.33 - 10 µH 0.55 - 2.1 A SRN2009T
SRN2508A SRN2508A
2.5 x 2 x 0.8 mm 0.47 - 10 µH 0.45 - 1.45 A SRN2508A
SRN3010TA SRN3010TA
3 x 3 x 1 mm 1 - 22 µH 0.6 - 2.1 A SRN3010TA
SRN2510F SRN2510F
SRN2510_part 2.5 x 2.0 x 1.0 mm 0.24 - 4.7 µH 1.7 - 5.5 A SRN2510F
SRN5040TA SRN5040TA
4.95 x 4.95 x 3.8/3.9 mm 0.6 - 100 µH 0.72 - 8 A SRN5040TA
SRN5020TA SRN5020TA
5 x 5 x 1.8 mm 1 - 47 µH 0.7 - 4.1 A SRN5020TA
SRN6045HA SRN6045HA
6 x 6 x 4.7 mm 0.55 – 100 µH 0.72 – 7 A SRN6045HA
SRN2012T SRN2012T
2 x 1.2 x 1.2 mm 1 – 22 µH 0.24 - 1.3 A SRN2012T
SRN5030HA SRN5030HA
5 x 5 x 3 mm 0.47 - 100 µH 0.45 - 7 A SRN5030HA
SRN4030HA SRN4030HA
4 x 4 x 3 mm 1 - 100 µH 0.55 - 5.5 A SRN4030HA
SRN3030HA SRN3030HA
3 x 3 x 3 mm 1 - 100 µH 0.25 - 2.6 A SRN3030HA
SRN3015C SRN3015C
3 x 3 x 1.3 mm 0.24 - 100 µH 0.4 - 5 A SRN3015C
Please take a quick survey
網路調查  
Opt out

Bourns網路調查

請回答盡可能多的問題,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我們的網站上搜尋內容方便嗎?
您對網站的內容滿意嗎?
搜尋您所需內容的時間比您預計的要多還是要少?
您會向您的朋友或同事推薦我們的網站嗎?