Search
Languages

設計キット - TBU® 高速防護装置

Bourns 設計キットの購入をご希望のお客様は、お近くの Bourns事務所または Bourns 認定販売代理店までご連絡ください。

キット番号 キット写真 説明 品番
POE-LAB1 Power over Ethernet (PoE) Application - Semiconductor & Magnetic Solutions SRF2012A-801Y
MH3261-601Y
SM13126PEL
SM42P01EL
SM43001EL
SM51589PEL
SM51625EL
SM453230-231N7YP
POE072-PD13120S
POE070-PD13050S
PLN048-ED21A12S
POE028-FD20050S
POE012-PD13120S
POE012-EP13033S
CD-HD01
CD-HD201
CD-MBL106SL
CD-MBL108S
CD-MBL108SL
CD-MBL110SL
CD-MMBL110S
CD214B-B2100R
CD214B-B3100R
TBU-DT085-300-WH
TCS-DL004-250-WH
CDNBS08-T58CC
CDSOD323-T05LC
CDSOT23-SRV05-4
CDSOT23-T05C
CDDFN10-3304NA
1.5SMBJ64A
5.0SMDJ64A
TBU-LAB2 dk_TBU-LAB2_photo 双方向 TBU® HSP ポートソリューション設計キット TBU-CA025-050-WH
TBU-CA040-100-WH
TBU-CA050-100-WH
TBU-CA065-100-WH
TBU-CA085-100-WH
TBU-CA025-300-WH
TBU-CA040-300-WH
TBU-CA050-300-WH
TBU-CA065-300-WH
TBU-CA085-300-WH
TBU-CA025-500-WH
TBU-CA040-500-WH
TBU-CA050-500-WH
TBU-CA065-500-WH
TBU-CA085-500-WH
MOV-07D201K
MOV-07D391K
MOV-10D201K
MOV-10D391K
MOV-10D431K
2031-15T-SM
2031-23T-SM
2031-42T-SM
TBU-LAB3 dk_TBU-LAB3_photo 単方向 TBU® ポートソリューション設計キット TBU-KE025-050-WH*
TBU-KE050-050-WH*
TBU-DT065-100-WH
TBU-DT085-100-WH
TBU-DT065-200-WH
TBU-DT085-200-WH
TBU-DT065-500-WH
TBU-KE025-500-WH*
TBU-KE050-500-WH*
TBU-DT085-500-WH
MOV-07D201K
MOV-07D391K
MOV-10D201K
MOV-10D391K
MOV-10D431K
2031-15T-SM
2031-23T-SM
2031-42T-SM
* この記号が付いた製品は現在入手は可能ですが、新規設計での使用は推奨できません。